Szukaj:
ZSB


Projekt: „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”
„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” to kolejny projekt, który będzie realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - konkurs 2018, nr umowy – 2018-1-PL01-KA102-049721, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Projekt jest kierowany do uczniów klas Technikum i Branzowej Szkoły I stopnia ZSBiKZ, którzy są uczniami ZSBiKZ. 
 
W czasie realizacji projektu (2018-2020) szansę wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe będzie miało ponad 69 uczniów szkoły.

Korzyści z udziału w projekcie:
  • Dodatkowa szansa na przygotowanie się do zawodu.
  • Możliwość doskonalenia języków obcych.
  • Zwiedzenie, poznawanie ciekawych miejsc Europy.
  • Otwieranie się na nowych ludzi z różnych zakątków świata.
Projekt zakłada:
  • Trzytygodniowe praktyki uczniów Technikum i BS I stopnia w Wielkiej Brytanii.
  • Trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech uczniów Technikum i BS I stopnia.
  • Dwutygodniowe praktyki uczniów uczniów Technikum i BS I stopnia w Hiszpanii.
  • Dodatkowe zajęcia języka obcego na kursach językowych.
  • Wycieczki krajoznawcze po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.
  • Przed wyjazdem – przygotowanie językowo-kulturowe, pedagogiczne, BHP, doradztwo zawodowe.

Terminy praktyk w 2019 r.
 
1. Lipsk (Niemcy) – wyjazd trzytygodniowy –  wrzesień 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia - wszystkie kierunki),
2. Plymouth (Wielka Brytania) – wyjazd trzytygodniowy –  wrzesień 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia kierunek kucharz oraz klas Technikum z wyjątkiem klas geodezyjnych),
3. Sewilla (Hipszania) – wyjazd dwutygodniowy – listopad 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Technikum z wyjątkiem budownictwa i architektury krajobrazu).


Dokumety aplikacyjne dostępne będą na stronie www szkoły od 15 grudnia 2018 r.
Wszelkich informacji udziela:
– Szkolny Ośrodek Kariery (p. Katarzyna Brzozowicz-Mijalska),
– p. Maria Sobczak, koordynator projektu (biblioteka szkolna).
 

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo