Szukaj:
ZSB


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) )
i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczeń-luty 2019r.
 
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
A.30. / A.31. / A.32 – Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
B.33 – Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
B.35 – Kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy
z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka
B.36 – Kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka
R.21 – Kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2  
R.22 – Kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
T.11 / T.12 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
T.15 – Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
TG.12 – kalkulator prosy
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo