Szukaj:
ZSB


Strefa KANDYDATA 2019

informacja z dnia 30.08.2019 r. 
Szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą do oddziałów,
w których są wolne miejsca 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego
im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
informuje, że są jeszcze

WOLNE MIEJSCA

w następujących typach szkół, zawodach
i specjalnościach

 

PO GIMNAZJUM

- Technikum

- technik architektury krajobrazu


Branżowa Szkoła I stopnia:


brak miejscPO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Technikum:

- technik architektury krajobrazu


Branżowa Szkoła I stopnia:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Prosimy o skontaktowanie z sekretariatem uczniowskim
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do godz. 15.30

Prosimy również o dostarczenie wymaganej dokumentacji:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminów zewnętrznych,
2. zdjęcia legitymacyjne, ewentualne orzeczenia, opinie
3. wyniki badań lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje szkoła).
 

Wszelkich informacji udziala 
- sekretariat uczniowski

zapraszamy KANDYDATÓW

ZOBACZ WIĘCEJ:

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo