Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Matury i egzaminy

Matura 2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form  przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym2022/2023   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku …

Matura 2023 Read More »

Skip to content