Dokumenty szkoły i pliki do pobrania

                pobraneStatut Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie

                pobraneStatut dla Technikum

                pobraneStatut szkoły BS I

                pobraneStatut szkoły BS II 

                pobraneSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny

                pobraneDziennik praktyk

                pobraneOcena z praktyki- druk