Dyrektor szkoły                                                                                                                                                                 mgr Karol Leszczyński

  Wicedyrektorzy:

  mgr Izabela Andrzejczak (sala B107)

Dyżur:

Środa                           7:50 – 13:00

                                   12:20 – 13:05 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)

Czwartek                    13:00 – 17:25

Piątek                           7:50 – 13:00

  mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

Dyżur:

Poniedziałek              13:00 – 18:15

                                    12:20 – 13:55 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)

Wtorek                          7:50 – 13:00

Środa                          13:00 – 17:25

                                    14:05 – 14:50 spotkanie Komisji Przedmiotów Zawodowych (czytelnia)

  mgr Sławomira Chorzewska (sala A11)

Dyżur:

Poniedziałek:                 7:50 – 13:00

Wtorek                          13:00 – 18:15

Czwartek                         7:50 – 13:00

      Kierownik szkolenia praktycznego:
  mgr Beata Arent

Dyżur:

  Poniedziałek   11:30 -12:10  
 
 
 
 
 

                          12:20 -13:55  spotkanie kierownicze 

  Wtorek               9:45 -12:10

  Środa               12:20 -13:55   spotkanie kierownicze

                           14:05 -14:55

  Czwartek                  
                             9:00 -12:00  kontrola praktyk na zewnątrz

                           12:00 -15:00   dyżur 

   Piątek   
                           13:00 -18:15   dyżur