Dyrektor szkoły  

               mgr Karol Leszczyński

         

       Wicedyrektorzy:

  mgr Sławomira Chorzewska (sala B106)

  Dyżur:

  Wtorek                    7:50 – 13:00

  Środa                     12:20 – 18:10

  Czwartek                 7:50 – 13:00

  mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

  Dyżur:

  Poniedziałek         13:00 – 17:20

  Środa                       7:50 – 13:00

  Piątek                    12:30 – 15:40

 

  mgr Anna Wawrzyniak (sala A11)

  Dyżur:

  Poniedziałek           7:50 – 13:00

  Wtorek                   13:00 – 18:10

  Piątek                      7:50 – 12:30

        Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr Beata Arent (sala A200)

  Dyżur:

 
 
 

  Poniedziałek            15:40 – 17:20

  Środa                        10:35 – 11:20

  Czwartek                  14:05 – 14:50;  15:45 – 18″10           

 Wtorek  12:20 – 13:55 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)