Dyrektor szkoły  

               mgr Karol Leszczyński

         

       Wicedyrektorzy:

  mgr Izabela Andrzejczak (sala B107)

  Dyżur:

  Wtorek                    7:50 – 13:00

  Środa                    13:00 – 18:00

  Piątek                     7:50 – 13:00

  mgr Sławomira Chorzewska (sala A11)

  Dyżur:

  Poniedziałek           7:50 – 13:00

  Wtorek                   13:00 – 17:20

  Czwartek                 7:50 – 13:00

  mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

  Dyżur:

  Poniedziałek         13:00 – 17:20

  Środa                      7:50 – 13:00

  Czwartek               13:00 – 17:20

       Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr Beata Arent (sala A200)

  Dyżur:

 
 
 

  Piątek                   13:00 -17:00

  Poniedziałek 12:20 – 13:05 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)