Dyrektor szkoły

mgr Karol Leszczyński

Wicedyrektorzy:

mgr Izabela Andrzejczak (sala B107)

Dyżur:

Środa                           7:50 – 13:00

                                    12:20 – 13:05 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)

Czwartek                   13:00 – 17:25

Piątek                           7:50 – 13:00

mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

Dyżur:

Poniedziałek             13:00 – 18:15

                                     12:20 – 13:55 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)

Wtorek                          7:50 – 13:00

Środa                          13:00 – 17:25

                                     14:05 – 14:50 spotkanie Komisji Przedmiotów Zawodowych (czytelnia)

mgr Sławomira Chorzewska (sala A11)

Dyżur:

Poniedziałek:                 7:50 – 13:00

Wtorek                          13:00 – 18:15

Czwartek                         7:50 – 13:00

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Beata Arent


     Poniedziałek  
 11 30 – 12 10  dyżur

  12 20 – 13 55  spotkanie kierownicze 

   Wtorek     
     9 45 – 1200   dyżur  
     
 
   Środa    
    12 00 – 13 55   spotkanie kierownicze

   14 05 – 14 55   dyżur

 
   Czwartek   
     00 – 12 00   kotrola praktyk na zewnątrz

   12 00 – 15 00   dyżur 

     Piątek   
   13 00 – 18 15   dyżur