Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Harmonogram rekrutacji do technikum i branżowej szkoły I stopnia 2020/2021

piątek Maj 29, 2020

Rekrutacja 2020/2021

Nowy harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia

 

Terminy rekrutacji określone przez MEN - na podstawie rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. 
 

termin

do godziny zadania - czynności
od 15.06. 2020
(poniedziałek)do 10.07.2020
(piątek)
15.00

1. Rejestracja - logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl, kandydat wypełnia podanie z systemu, drukuje i podpisuje dokumenty wraz z rodzicem - potwierdza pod podpisem, czy jest to szkoła pierwszego wyboru (w przeciwnym przypadku dopisuje pod podpisem - szkoła II wyboru,

2. Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły w jeden z następujących sposobów:

- pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  sekretariat@zsbizk.konin.pl

- pocztą tradycyjną na adres szkoły: ZSBiKZ, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (zalecany list polecony)

- osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 11:00-15:30 

Wymagane dokumenty do poszczególnych oddziałów :

a) podpisane podanie - (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza  do 14 sierpnia, pod warunkiem złożenia oryginału świadectwa),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie, w tym

e) kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają oświadczenie dotyczące miejsca odbywania zajęć praktycznych - pobierają jeden z poniższych plików i wypełniony dostarczają do szkoły do 13 lipca 2020 (wydrukowany plik można pobrać również w szkole)

- odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy - oświadczenie pracodawcy 

Oświadczenie-Młodociani-Pracownicy 2020

- odbywający zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę Oświadczenie - Praktyki organizowane przez szkołę

 

     
od
26.06. 2020
do
10. 07. 2020
15.00

Kandydat uzupełnia dokumenty, czyli dostarcza do szkoły ZSBiKZ

- świadectwo ukończenia szkoły

     
od 31.07.2020
(piątek)
do 04. sierpnia 2020 (wtorek)
  Kandydat dostarcza oryginał dokumentu:
- zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia
12.08.2020
(środa)
do godz. 15.00 ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, do 18 sierpnia dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
19 sierpnia 2020
(środa)
do godz. 14.00 ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
     
Procedura uzupełniająca
  od 12 sierpnia w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca - od kandydatów przyjmowane są oryginały dokumentów
Skip to content