Szukaj:
ZSB


Informacje

Uwagi do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwa

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r.
Wyniki naboru na staże zagraniczne

Wyniki naboru na staże zagraniczne

Wyniki naboru na staże zagraniczne z projektu PO WER  „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” ,

"Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" w ZSBiKZ

Szkoła bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo