Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf

2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod poniższym  linkiem:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_komunikaty/2019/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzgledniany-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-rok-szkolny-20192020/