Informator ZSBiKZ o kierunkach kształcenia 

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod poniższym  linkiem:
http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/03/konkursy_punktacja_2020-2021_zm.pdf