Informator ZSBiKZ o kierunkach kształcenia 

Oferta ZSBiKZ 2021-2022

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2023/2024 ukaże się wkrótce