Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Innowacja poszerzająca kompetencje zawodowe stolarzy

poniedziałek styczeń 16, 2023

Innowacja poszerzająca kompetencje zawodowe stolarzy

 

Uczniowie klasy 3BWp stolarz w okresie od 07.11.2022r do 19.12.2022r brali udział w projekcie Popojutrze Zawodowo “Projektowanie Rzemieślników” - realizacja w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem innowacji było przeprowadzenie uczniów przez cały proces produkcyjny od projektowania, poprzez prototypowanie, współpracę z klientem, tworzenie produktu, aż do przekazania gotowego produktu klientowi. Projekt był realizowany dzięki współpracy z SENSE consulting sp.z o.o. oraz Centrum Projektowania i Prototypowania Lab150 z siedzibą w Poznaniu. Innowacja “Projektowanie Rzemieślników” została opracowana za pomocą metody Design Thinking. Metoda ta ma na celu kreację i wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań i umożliwia wzbogacenie kształcenia o wiedzę dotyczącą procesu projektowego z uwzględnieniem potrzeb klienta. Etapy innowacji realizowanej w ZSBiKZ w szkole branżowej pierwszego stopnia zawód stolarz:

I etap    – Ofertowanie

 II etap  – Projekt i wizualizacja

 III etap  – Kalkulacja ceny

 IV etap  – Rysunki techniczne

V etap    – Zlecenie produkcyjne i wytwarzanie

VI etap  – Wykonanie i produkcja

 VII etap – Rozliczenie, podsumowanie i ocena wiedzy i umiejętności ucznia.

Zajęcia związane z projektem prowadzili: mgr inż.. Czesław Konyś i Pani Aleksandra Szawdzin studentka ostatniego roku studiów licencjackich, kierunek wzornictwo.

Opracował: mgr inż.. Czesław Konyś

Za pomoc i wsparcie realizacji projektu szczególne podziękowania kieruję do: Pana dyrektora Karola Leszczyńskiego, Pani kierownik praktycznej nauki zawodu Beaty Arent, wychowawczyni klasy 3BWp, Pani Darii Kowalczyk oraz do Pani Aleksandry Szawdzin, która przeprowadziła profesjonalnie naszą grupę stolarzy przez program projektowania mebli RHINOCEROS. 

Czesław Konyś

 

 

Skip to content