Kierownik Szkolenia Praktycznego


mgr Beata Arent

 
   Poniedziałek  
 11 30 – 12 10  dyżur

  12 20 – 13 55  spotkanie kierownicze 

   Wtorek     
     9 45 – 1200   dyżur  
 
 
   Środa   
    12 30 – 13 55   spotkanie kierownicze

     14 05 – 1455   dyżur

 
   Czwartek  
    00 – 12 00   kontrola praktyk na zewnątrz

    12 00 – 15 00   dyżur 

     Piątek  
   13 00 – 18 15   dyżur