OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
Dla absolwentów szkoły podstawowej

 

– Technik architektury krajobrazu
– Technik budownictwa
– Technik logistyk
– Technik hotelarstwa
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik rachunkowości
– Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

 – Mechanik pojazdów samochodowych 
– Ślusarz 
– Monter sieci i instalacji sanitarnych
– Murarz-tynkarz
– Betoniarz-zbrojarz
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– Stolarz
– Kucharz
– Cukiernik
– Ogrodnik
– Magazynier – logistyk
– Kelner (NOWOŚĆ)
– Pracownik obsługi hotelowej (NOWOŚĆ)