Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Nauka zdalna w ZSBiKZ przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

piątek Listopad 27, 2020
Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Informuję,

iż zgodnie z decyzją władz państwowych, zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużone zostało do 03 stycznia 2021 r. Tym samym oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas ZSBiKZ, w tym szkoły dla dorosłych, do 03 stycznia 2021 r. będą uczyć się w trybie zdalnym.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym uczniowie zobowiązani są do kontaktu ze swoimi nauczycielami w systemie Librus i Teams, gdzie znajdą dalsze wskazówki dotyczące zajęć i uczenia się.

Od 30 listopada 2020 r wraca kształcenie zawodowe praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. w ZSBiKZ prowadzone będą zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu - zgodnie z harmonogramem przekazanym w Librusie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

Jeżeli uczeń/nauczyciel klasy maturalnej lub nauczyciel przygotowujący do egzaminu maturalnego lub zawodowego uzna, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, potrzebne są konsultacje, można je zorganizować na terenie szkoły indywidualnie lub w małych grupach (po uzgodnieniu terminu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły).

 

Życzę wszystkim zdrowia
Karol Leszczyński
Dyrektor Szkoły

 

 

Skip to content