Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Od 24 października do 08 listopada realizujemy zajęcia zdalne.

piątek Październik 23, 2020
do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV_VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Informuję,

iż Decyzją Rządu RP od 24 października do 08 listopada szkoła przechodzi na zdalny system nauczania.

do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV_VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

W związku z powyższym uczniowie zobowiązani są do kontaktu ze swoimi nauczycielami w systemie Librus, gdzie znajdą dalsze wskazówki dotyczące zajęć i uczenia się.

Kształcenie zawodowe - 

zajęcia praktyczne w dniach od 24 października do 8 listopada br. realizowane są również w formie nauczania zdalnego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Życzę wszystkim zdrowia
Dyrektor Karol Leszczyński

 

 

Skip to content