Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Od 9 do 29 listopada 2020 kontynuujemy realizację zajęć zdalnie.

piątek Listopad 6, 2020
Od 9 do 29 listopada 2020 kontynuujemy realizację zajęć zdalnie

Informuję,

iż zgodnie z decyzją władz państwowych, zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużone zostało do 29 listopada br. Tym samym oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas ZSBiKZ, w tym szkoły dla dorosłych, do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Od 9 do 29 listopada 2020 kontynuujemy realizację zajęć zdalnie

W związku z powyższym uczniowie zobowiązani są do kontaktu ze swoimi nauczycielami w systemie Librus i Teams, gdzie znajdą dalsze wskazówki dotyczące zajęć i uczenia się.

Kształcenie zawodowe

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br. Zatem zajęcia praktyczne w dniach do 29  listopada br. realizowane są również w formie nauczania zdalnego.
Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Jeżeli uczeń klasy maturalnej lub nauczyciel przygotowujący do egzaminu maturalnego lub zawodowego uzna, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, potrzebne są konsultacje, można je zorganizować na terenie szkoły indywidualnie lub w małych grupach (po uzgodnieniu terminu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły).

Życzę wszystkim zdrowia
Karol Leszczyński
Dyrektor Szkoły

 

 

Skip to content