Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Wyniki naboru uczniów do projektu GREEN

środa Marzec 31, 2021
wyniki naboru do projektu

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza wyniki naboru uczniów do projektu

"Przedsiębiorcza Młodzież dla Zielonej Europy"

1 Adamczyk Konrad - 2tB. zakwalifikowany
2 Jarecka Gabriela - 2tB. zakwalifikowany
3 Andryszak Julia - 2tB. zakwalifikowany
4 Ziółkowska Alicja - 2TAp  zakwalifikowany
5 Karczewska Emilia - 2TAp zakwalifikowany
6 Stefanowska Natalia - 2TAp  zakwalifikowany
7 Grześkiewicz Tobiasz rezerwa
8 Kowalczewska Gabriela rezerwa
9 Małecka Karina rezerwa

Osoby zakwalifikowane oraz osoby z listy rezerwowej będą brały udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu, który rozpocznie się w kwietniu.

 

 

----------------------------------------------------------------------

ogłoszenie archiwalne:

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza nabór
uczniów do projektu "Przedsiębiorcza Młodzież dla Zielonej Europy". 

Ogłoszenie skierowane jest do uczniów klas drugich technikum.

Uczestnicy projektu będą zaangażowani do maja 2022 w zajęcia Klubu Przedsiębiorczości, przygotowujące do tworzenia własnego biznesu w ramach zielonej przedsiębiorczości, przygotowywanie filmów, prezentacji, plakatów dotyczących lokalnych i zagranicznych firm realizujących idee zielonej przedsiębiorczości.  Przewidziany jest siedmiodniowy wyjazd edukacyjny sześciu uczestników do Islandii (warsztaty, wizyty studyjne) oraz konkurs - projekt tworzenia własnego biznesu. Więcej na podstronie projektu: http://zsbikz.konin.pl/przedsiebiorcza-mlodziez-dla-zielonej-europy/ lub stronie www projektu https://greeneurope.uni.lodz.pl/

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o zgłoszenie się z pytaniami w Librusie do koordynatora. Obowiązujące formularze (w załączeniu) należy dostarczyć  do  26 marca (piątek) do godz. 15.00. do koordynatora projektu - Biblioteka. W trakcie rekrutacji odbędą się rozmowy -  w języku angielskim i w języku polskim, o których terminie zainteresowanych powiadomimy indywidualnie. Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych zostanie ogłoszona 31 marca do godz. 18.00.  do godz. 22.00

Informacji udzielają:

- Maria Sobczak - koordynator
- Ewa Jarzyńska - nauczycielka języka angielskiego

GREEN regulamin rekrutacji

Załącznik 1 GREEN formularz rekrutacji

Załacznik 2 Oświadczenie uczestnika

 

 

Skip to content