Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

„Pandemia Przemocy”

czwartek Styczeń 21, 2021

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami nadesłanymi przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie. Kampania społeczna "Pandemia Przemocy" ma na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci i zachęcanie do reagowania wszystkich tych, którzy są świadkami takich wydarzeń.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!  REAGUJ!  MOŻE TO BYĆ JEDYNA SZANSA DLA DZIECKA NA OTRZYMANIE POMOCY!!!

Prezentacja-MPPP-1

Skip to content