Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Po feriach – przedłużona nauka zdalna w ZSBiKZ

czwartek Styczeń 14, 2021

Informuję,

iż zgodnie z decyzją władz państwowych, zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone . Tym samym oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas ZSBiKZ, w tym szkoły dla dorosłych, od 16 stycznia 2021 r. będą uczyć się w trybie zdalnym.

W związku z powyższym uczniowie zobowiązani są do kontaktu ze swoimi nauczycielami w systemie Librus i Teams, gdzie znajdą dalsze wskazówki dotyczące lekcji, konsultacji, zajęć praktycznych i uczenia się.

Kształcenie zawodowe praktyczne w ZSBiKZ prowadzone będzie - zgodnie z harmonogramem przekazanym w Librusie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

Jeżeli uczeń/nauczyciel klasy maturalnej lub nauczyciel przygotowujący do egzaminu maturalnego uzna, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, potrzebne są konsultacje, można je zorganizować na terenie szkoły indywidualnie lub w małych grupach (po uzgodnieniu terminu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły).

 

Życzę wszystkim zdrowia
Karol Leszczyński
Dyrektor Szkoły

 

 

Skip to content