planowane oddziały 
punktowane przedmioty w oddziałach planowanych w roku szkolnym 2023/2024

nazwa profilu, zawodu
Język obcy              
Punktowany przedmiot
– przedmioty obowiązkowe oraz:
Cykl kształcenia
BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA
dla absolwentów szkoły podstawowej
512001
Kucharz
j. angielskijęzyk polski
matematyka
informatyka
technika / wos
3 lata
 j. niemiecki 3 lata
751201
Cukiernik
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
432106
Magazynier – logistyk
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
513101
Kelner (NOWOŚĆ)
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos
723103
Mechanik pojazdów samochodowych
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
712618
Monter sieci i instalacji  sanitarnych
– hydraulik
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos
712905
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
711202
Murarz-tynkarz
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos
611303
Ogrodnik
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
962907
Pracownik obsługi hotelowej (NOWOŚĆ)
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos

752205
Stolarz

język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
722204
Ślusarz
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos

TECHNIKUM

 311204
Technik budownictwa
j. angielski
j. niemiecki
 język polski
matematyka
informatyka
język obcy
5 lat
314202
Technik architektury krajobrazu
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
351203
Technik informatyk (NOWOŚĆ)
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji (NOWOŚĆ)język polski
matematyka
informatyka
język obcy
422402
Technik hotelarstwa
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
333107
Technik logistyk
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie (NOWOŚĆ)język polski
matematyka
informatyka
język obcy
343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski
matematyka
informatyka
język obcy