planowane oddziały w roku szkolym 2020/2021

nazwa profilu, zawodu
Język obcy              
Punktowany przedmiot
– przedmioty obowiązkowe oraz:
Cykl kształcenia
BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA
dla absolwentów szkoły podstawowej
512001
Kucharz
j. angielskiinformatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie
3 lata
751201
Cukiernik
j. niemieckiinformatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie
3 lata
711402
Betoniarz- zbrojarz
informatyka
technika/
wos
432106
Magazynier – logistyk
informatyka
technika/
wos
513101
Kelner (NOWOŚĆ)
informatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie
723103
Mechanik pojazdów samochodowych
informatyka
technika/
wos
712618
Monter sieci i instalacji  sanitarnych
– hydraulik
informatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie
712905
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
informatyka
technika/
wos
711202
Murarz-tynkarz
informatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie
611303
Ogrodnik
informatyka
technika/
wos
962907
Pracownik obsługi hotelowej (NOWOŚĆ)
informatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie

752205
Stolarz

informatyka
technika/
wos
722204
Ślusarz
informatyka
technika /
wiedza o społeczeństwie

TECHNIKUM

 j. angielski
j. niemiecki
 5 lat
314202
Technik architektury krajobrazu
informatyka
język obcy
311204
Technik budownictwa
informatyka
język obcy
311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji (NOWOŚĆ)informatyka
język obcy
422402
Technik hotelarstwa
informatyka
język obcy
333107
Technik logistyk
informatyka
język obcy
311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie (NOWOŚĆ)informatyka
język obcy
343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych
informatyka
język obcy