Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla nauczycieli w roku 2023 – ogłoszenie

wtorek styczeń 3, 2023
ogłoszenie Erasmus Plus

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninieogłasza nabór KADRY na zagraniczne pięciodniowe szkolenia job-shadowing, w projekcie pn.: „Zawodowo - Kulturowo”, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060375, realizowanym od 01.06.2022 r. - 31.08.2023r., w ramach konsorcjum, którego koordynatorem jest CWRKDiZ w Koninie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach przyznanej dla CWRKDiZ Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy ZSBiKZ (lub instytucji wymienionych w regulaminie rekrutacji).

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacji

Wzór umowy z uczestnikiem projektu

informacji udziela:
ZSBiKZ - Pani Maria Sobczak
lub CWRKDiZ w Koninie, Pani Arleta Jaśniewicz

 

Skip to content