Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Zdalne nauczanie obowiązujące uczniów ZSBiKZ

wtorek Marzec 17, 2020

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji Narodowej zobowiązał szkoły do nauczania zdalnego.
Poniżej zalecenia Pana Dyrektora dla wszystkich uczniów, dotyczące sposobu uczenia się, obowiązujące do czasu wydania przez MEN odpowiedniego rozporządzenia:
1. Prosimy o sprawdzanie wiadomości, tematów lekcji i prac domowych w dzienniku elektronicznym.
2. Bieżącą pracę nad zadaniami, tematami lekcji - od 8:00- 14:00 (z przerwami), następnie od 16:00.
2. Kontakt z nauczycielem w razie potrzeby (dziennik elektroniczny, e-mail, FB).
3. Kontakt z administratorem dziennika elektronicznego (dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem wychowawcy klasy).
3. O ile nauczyciel danego przedmiotu nie zaleci inaczej, skorzystanie z propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej:
a) lekcje dla szkoły ponadpodstawowej
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
b) pasma edukacyjne TVP: https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

Powyższe obowiązuje do odwołania lub wydania innych zaleceń.

Skip to content