Kontakt

Zespół Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6,
62-510 Konin
tel./fax 63 243 32 68
e-mail: sekretariat@zsbikz.konin.pl