Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Dodatkowy nabór uczniów na praktyki zagraniczne w Niemczech i Maladze

czwartek Kwiecień 8, 2021
projekt ErasmusPlus

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza dodatkowy nabór  naboru uczniów na praktyki w Maladze i Niemczech.
na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ "Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"  2020-1-PL01-KA102-081206
 
Malaga  - dodatkowy nabór dla uczniów klas gastronomiczno-hotelarskich (3miejsca)
Niemcy - dodatkowy nabór dla 12 miejsc (klasy branży budowlanej, logistycznej, mechanicznej lub innej w porozumieniu z koordynatorem)
 
Dokumenty należy składać do 15 kwietnia koordynatorów projektu. 

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o zgłoszenie się z pytaniami w Librusie do koordynatorów. Obowiązujące formularze:
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 - część A (w załączeniu). Załącznik nr 2 - część B - wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych mogą wypełnić zdalnie do dnia 15 kwietnia do godz. 15.00 w porozumieniu z koordynatorem projektu (za pośrednictwem Librusa).  Posiedzenie komisji odbędzie się 16 kwietnia 2021. Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych zostanie ogłoszona do 19 kwietnia do godz. 18.00,  W przypadku równej liczby punktów kandydatów możliwa będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim/angielskim, która odbędzie się między 16 a 19 kwietnia 2021.

Informacji udzielają:

- Maria Sobczak - koordynator
- Katarzyna Brzozowicz-Mijalska - koordynator organizacyjny

Regulamin Naboru Uczniów ZSBiKZ - Erasmus 2020-22

Załącznik nr 1 List motywacyjny ucznia ZSBiKZ -Erasmus Plus 2020-22 - wypełnia uczeń i rodzic/opiekun

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy ZSBiKZ - Erasmus 2020-22    - wypełnia uczeń oraz wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skip to content