Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Wyniki dodatkowego naboru uczniów na praktyki w Niemczech i Maladze

piątek kwiecień 16, 2021

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza wyniki dodatkowego naboru uczniów na praktyki w Maladze i Niemczech na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ "Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"  2020-1-PL01-KA102-081206
 
Lista zakwalifikowanych i rezerwowych do wyjazdu na praktyki w NIEMCZECH:
Lp. Nazwisko i imię klasa decyzja
1 Kołata Ligia 2tL. zakwalifikowany
2 Kalinowski Dawid 3TB zakwalifikowany
3 Majchrowski Eryk 2bMŚ-M zakwalifikowany
4 Kapela Kacper 2tL. zakwalifikowany
5 Marczak Wiktoria 3TL zakwalifikowany
6 Minkin Martyna 3TL zakwalifikowany
7 Walczak Jakub 2bMŚ-M zakwalifikowany
8 Kurach Mateusz 2BMp zakwalifikowany
9 Mokrzyński Eryk 2BMp zakwalifikowany
10 Jacolik Mateusz 2tL. zakwalifikowany
11 Ławniczak Jakub 2TBp zakwalifikowany
12 Kiraga Michał 2BMp zakwalifikowany
13 Skąpski Szymon 2tL. rezerwa
 
Lista zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki w MALADZE:
Lp. Nazwisko i imię klasa decyzja
1 Kołodziejczak Natalia 3TH zakwalifikowany
2 Krysztofik Huber 2TZH-Ż zakwalifikowany
3 Telesińska Anna 2tH. zakwalifikowany
 
 
 
Ogłoszenie archiwalne:
---------------------------------------------------
Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza dodatkowy nabór  naboru uczniów na praktyki w Maladze i Niemczech.
na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ "Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"  2020-1-PL01-KA102-081206
 
Malaga  - dodatkowy nabór dla uczniów klas gastronomiczno-hotelarskich (3miejsca)
Niemcy - dodatkowy nabór dla 12 miejsc (klasy branży budowlanej, logistycznej, mechanicznej lub innej w porozumieniu z koordynatorem)
 
Dokumenty należy składać do 15 kwietnia koordynatorów projektu. 

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o zgłoszenie się z pytaniami w Librusie do koordynatorów. Obowiązujące formularze:
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 - część A (w załączeniu). Załącznik nr 2 - część B - wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych mogą wypełnić zdalnie do dnia 15 kwietnia do godz. 15.00 w porozumieniu z koordynatorem projektu (za pośrednictwem Librusa).  Posiedzenie komisji odbędzie się 16 kwietnia 2021. Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych zostanie ogłoszona do 19 kwietnia do godz. 18.00,  W przypadku równej liczby punktów kandydatów możliwa będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim/angielskim, która odbędzie się między 16 a 19 kwietnia 2021.

Informacji udzielają:

- Maria Sobczak - koordynator
- Katarzyna Brzozowicz-Mijalska - koordynator organizacyjny

Regulamin Naboru Uczniów ZSBiKZ - Erasmus 2020-22

Załącznik nr 1 List motywacyjny ucznia ZSBiKZ -Erasmus Plus 2020-22 - wypełnia uczeń i rodzic/opiekun

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy ZSBiKZ - Erasmus 2020-22    - wypełnia uczeń oraz wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skip to content