Dyrektor szkoły  

                    mgr Karol Leszczyński

         Wicedyrektorzy:

  mgr Sławomira Chorzewska (sala B106)

  Dyżur:

     Środa                       7:50 – 18:00

     Czwartek                 7:50 – 13:00

     Piątek                      7:50 – 12:20

  mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

  Dyżur:

     Poniedziałek         13:00 – 17:20

     Wtorek                   13:00 – 17:20               

     Piątek                    12:20 – 15:40

  mgr Anna Wawrzyniak (sala A11)

  Dyżur:

     Poniedziałek           7:50 – 13:00

     Wtorek                     7:50 – 13:00

     Środa                     13:00 – 17:20

        Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr Beata Arent (sala A200)

  Dyżur:

 

     Czwartek               13:00 – 17:20        

 Wtorek  12:20 – 13:55 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)