Dyrektor szkoły                                                                                                                                                                 mgr Karol Leszczyński

  Wicedyrektorzy:

  mgr Izabela Andrzejczak (sala B107)

Dyżur:

Poniedziałek               7:50 – 13:00 (B107)

Środa                         12:15 – 18:10 (B107)

Czwartek                     7:50 – 13:00 (B107)

  mgr Sławomira Chorzewska (sala A11)

Dyżur:

Wtorek                         12:15 – 18:10 (A11)

Środa                             7:50 – 13:00 (A11)

                                    12:20 – 13:05 spotkanie Zespołu Wychowawczego (czytelnia)

Piątek                            7:50 – 13:00 (A11)

  mgr inż. Beata Spisacka (sala A100)

Dyżur:

Poniedziałek              13:00 – 18:10 (A100)

Wtorek                          7:50 – 13:00 (A100)

Czwartek                    13:00 – 18:10 (A100)

                                   12:20 – 13:05 spotkanie Zespołu Kierowniczego (gabinet dyrektora)

                                   14:05 – 14:50 spotkanie Komisji Przedmiotów Zawodowych (czytelnia)

  Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr Beata Arent

Dyżur:

 
 
 

Piątek                          13:00 -17:20 (A200)