Kadry przyszłości

Powiat Koniński wspólnie z Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie oraz innymi szkołami technicznymi Konina i Powiatu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 
 
„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy”

 
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji 31 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (5 szkołach – partnerach projektu oraz Technikum w Żychlinie)

Okres realizacji: 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.
 
Łaczna wartość projektu: 4.323.262,54 zł, z czego dofinansowanie, to 3.890.936,28 zł
w tym część dla ZSBiKZ

 
Realizowane działania:

  • Staże i praktyki zawodowe dla 567 uczniów/uczennic u pracodawców;
  • Doradztwo zawodowe dla 1168 uczniów/uczennic;
  • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń/kursów:  operator koparki,  metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego+ bezpieczna wymiana butli, operator wózka widłowego, operator obrabiarek CNC, CCNA routing&switching, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerski – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie, upięcie oraz stylizacja paznokci.
  • Kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia.
  • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, spedycji, ochrony środowiska, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu: prawa transportowego dla spedytorów, energetyki odnawialnej, CISCO, spawania światłowodów, fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie, teleinformatyki, mechatroniki, instruktor wózków widłowych z wymiana butli, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym i doradztwie, AUTOCAD dla zaawansowanych, EXCEL w logistyce;
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkoleń doskonalących z meto ringu, coachingu, TIK w doradztwie zawodowym, itp.
  • Adaptacja i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego, w tym 
  1. wyposażenie pracowni kształcenia logistycznego w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

wszelkich informacji udziela:
Maria Sobczak – biblioteka szkolna
Katarzyna Brzozowicz-Mijalska – Szkolny Osrodek Kariery