Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy

piątek wrzesień 4, 2020
Logo projektu EOG

 

"Przedsiębiorcza Młodzież

dla Zielonej Europy"

 


projekt współfinansowany ze środków EOG

Opis projektu

Projekt obejmuje - Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego

W zakresie

– Opracowania i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

–  Wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (w tym przypadku Norwegii i Islandii)

 

Instytucje biorące udział w projekcie:

 

Wnioskodawca, główny Beneficjent, odpowiedzialny za całość projektu

Fundacja Ad Meritum, Warszawa

FAM została założona w 2013 r. przez przedsiębiorców, specjalistów w zakresie zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania szkoleniami i zarządzania firmą. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości w Europie, w tym osób o mniejszych szansach.

Obszary działalności: przedsiębiorczość i zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość społeczna, integracja społeczna.

Zespół składa się z 17 trenerów dorosłych i młodzieży, 4 osób kadry zarządzającej.

Współpraca: z Uniwersytetem Warszawskim w programach praktyk w MśP. We współpracy z Miastem Warszawa - program mentorski dla młodych przedsiębiorców i Młodzieżowy Klub Przedsiębiorczości dla młodzieży.

Od 2014 r. koordynuje liczne międzynarodowe projekty Erasmus +, które dotyczą młodzieży i przedsiębiorczości dorosłych.

W 2016 roku uruchomiła Biuro Współpracy Międzynarodowej Small Businessu, które wspiera polskie MśP w rozwoju przez poznawanie dobrych praktyk za granicą.

1. Partner projektu - Zespół Szkół nr 3 w Kielcach Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, jest zaangażowany w wiele inicjatyw pedagogicznych podejmowanych przez szkołę we współpracy z nauczycielami zi Ośrodka Szkoleniowego o nazwie Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kielce. Zespół Szkół oferuje typowe kursy w szkołach średnich, które pozwalają uczniom zdobyć ogólną wiedzę do celów akademickich, a także wdrażać elementy edukacji przedsiębiorczej. Nową misją szkoły jest poszerzanie spektrum edukacyjnego, otwieranie klasy, oferowanie uczniom nowych form uczenia się poza szkołą, zdobywanie bardziej praktycznej i rzetelnej wiedzy.

W Zespole Szkół jest zatrudnionych około 120 osób jako edukatorzy i pracownicy administracji, ostatnio liczba uczniów wynosiła około 900.

Osoba odpowiedzialna – nauczyciel – doradca metodyczny

2. Partner projektu - Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki jest jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, bezpośrednio zaangażowany w projekt, jest najbardziej umiędzynarodowionym wydziałem na Uniwersytecie, z największą liczbą studentów zagranicznych. Prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z zagranicznymi ośrodkami

akademickimi i badawczymi, a także z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz instytucjami pozarządowymi. Ma doświadczenie w projektach badawczych m.in 5, 6, oraz 7 Programach Ramowych UE (w tym Marie-Curie) oraz Horyzont 2020. Instytucja zdobyła doświadczenie i reputację jako rzetelny koordynator i partner projektów, a także międzynarodowy ośrodek naukowy i centrum badawcze.

Osoba odpowiedzialna - Katarzyna Dośpiał-Borysiak jest doktorem habilitowanym nauk o polityce i administracji. Specjalizuje się w integracji europejskiej, państwach nordyckich i zrównoważonym rozwoju; otrzymała granty m.in Instytutu Szwedzkiego i Funduszu Stypendialnego i Szkoleń.

3. Partner projektu - NORTH Consulting ehf, Islandia Firma konsultingowa i szkoleniowa dla sektorów kultury, innowacji i edukacji. Właścicielka, María Kristín Gylfadóttir, ma 18 lat doświadczenia w szkoleniu i mentoringu oraz w opracowywaniu i zarządzaniu projektami związanymi z tym projektem.

Pracowała 4 lata jako ekspert krajowy w Komisji Europejskiej, zarówno w zakresie innowacji, jak i edukacji. Zarządzała także Narodową Agencją E+ w IS 2014-2016. Firma ma dużą sieć ekspertów uczestniczących w różnych projektach, w zależności od zapotrzebowania na wiedzę specjalistyczną. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych leży u podstaw prowadzonych szkoleń. Współpracuje również z gminami, szkołami i organizacjami non-profit nad opracowywaniem innowacyjnych pomysłów, usług lub produktów, ustalaniem celów strategicznych i wdrażaniem planów strategicznych. Również z podmiotami nad długoterminowymi strategiami działania, w tym strategii edukacyjnych i realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także wspiera je w mierzeniu wpływu ich działań.

4. Partner projektu - Newschool AS, Norwegia Newschool to nieduża agencja zajmująca się projektowaniem edukacyjnym, specjalizująca się w projektowaniu edukacyjnym, która umożliwia nauczycielom budowanie zespołów, inspirowanie studentów i stawanie się agentami zmian w angażującej, kreatywnej i ”ryzykownej” edukacji. Pracuje w obszarach: edukacji, badań i biznesu, innowacji opartych na badaniach i przedsiębiorczości, jesteśmy członkiem Nordic Center for Social Innovation. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu zmianami, unikalny wgląd w trendy i technologię , pedagogikę u podstaw oraz solidne międzynarodowe doświadczenie w zakresie innowacji edukacyjnych, procesów współpracy, rozwoju biznesu, zarządzania technologią, projektowania instruktażowego, badań nauk edukacyjnych, projektowania i wdrażania polityki. Zespół trenerów zaprojektował szkolenia i przeszkolił ponad 200 nauczycieli w zakresie edukacji skoncentrowanej na uczniach, przedsiębiorczości, myślenia projektowego i interdyscyplinarnego projektowania programów nauczania. Osoba odpowiedzialna - Mihaela Tabacaru CEO Newschool - ekspert ds. innowacji zorientowana na badania w dziedzinie innowacyjnych technologii edukacyjnych.

 

5. Partner projektu  ZSBiKZ Konin

 

 

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku
Grupy docelowe to młodzież w wieku od 16 do 24 lat, jako przyszli przedsiębiorcy oraz nauczyciele, wykładowcy i trenerzy przedsiębiorczości.

 

Podstawowe działania do osiągnięcia celów:

- Opracowanie modelu edukacyjnego w obszarze przedsiębiorczości przyjaznej środowisku, biblioteki zasobów edukacyjnych oraz idei biznesowych przez młodzież,
- Wizyta szkoleniowa polskich edukatorów u ekspertów i przedsiębiorców w Islandii: obserwacja ekologicznych programów instytucji i firm,
- Wizyta polskich edukatorów u partnera w Norwegii, aby poznać nowoczesne projektowanie edukacji- Mobilność młodzieży (5 dni) do Islandii,
- Seminarium w Polsce z ekspertami z Norwegii i Islandii.

 

Wybrane zadania nauczycieli ZSBiKZ w projekcie:

– udział w spotkaniach partnerów i wideokonferencjach organizowanych przez Koordynatora projektu,
– udział w opracowaniu rezultatów intelektualnych, prace twórcze nad modelem – rezultatem intelektualnym projektu w tym Modelem kształcenia i Biblioteką zasobów,
– wyjazdy szkoleniowe, udział w szkoleniach, m.in. poznanie metodologii wdrażania modelu przedsiębiorczości i rozwiązań środowiskowych w krajach partnerskich (szkolenia w Polska – Kielce, Łódź, Warszawa, Konin oraz zagraniczne - Islandia, Norwegia),
– rekrutacja młodzieży do projektu, projektowanie pobytu młodzieży w Islandii,
– zajęcia z młodzieżą, w tym zajęcia przygotowujące do wyjazdów zagranicznych (mobilności),
– opieka nad młodzieżą w trakcie mobilności zagranicznych i wyjazdów krajowych, udział w szkoleniach w trakcie tych wyjazdów,
– tłumaczenia prac twórczych, dokumentów, przygotowywanie wymaganej i określonej wnioskiem dokumentacji,
– pomoc młodzieży w przygotowaniu filmu do konkursu dla młodzieży na podsumowanie projektu (robocza nazwa konkursu to ”Eco-friendly business solutions for Green Europe”), udział w gali podsumowującej,
–  mentoring młodzieży w tworzeniu pomysłów na biznes przyjazny  środowisku – warsztaty dla młodzieży prowadzone przez Fundację Ad Meritum,
– Na zakończenie projektu przeprowadzenie warsztatów dla obecnych i przyszłych trenerów przedsiębiorczości w regionie konińskim,
– udział w spotkaniu wyjazdowym podsumowującym projekt.

-----

Więcej informacji u Pani Marii Sobczak, Biblioteka lub na stronie https://greeneurope.uni.lodz.pl/

 

*****************************************************************************

Entrepreneurial Youth For Green Europe

In collaboration with FAM (Poland), NEWSCHOOL (Norway), NORTH Consulting (Iceland), School Complex No. 8 in Kiele (Poland) and The University of Łódź (Poland). Development of innovative training models for young entrepreneurs, with a focus on environmental sustainability. The training seeks to raise awareness for the importance of environmentally conscious entrepreneurship. Funded by EEA Norway Grants (education program). To read the official project outline, click on the button below. 

https://greeneurope.uni.lodz.pl/


working toghether


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsbikz/ftp/test.zsbikz.konin.pl/wp-includes/post-template.php on line 293
Skip to content