planowane oddziały
punktowane przedmioty w oddziałach planowanych w roku szkolnym 2024/2025

nazwa profilu, zawodu
Język  obcy              
Punktowany przedmiot
Cykl kształcenia
BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA
dla absolwentów szkoły podstawowej
512001
Kucharz
j. angielskijęzyk polski
matematyka
informatyka
technika / wos
3 lata
962907
Pracownik obsługi hotelowej
j. angielskijęzyk polski
matematyka
informatyka
technika / wos
3 lata
 j. niemiecki 3 lata
751201
Cukiernik
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
432106
Magazynier – logistyk
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
723103
Mechanik pojazdów samochodowych
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
712618
Monter sieci i instalacji  sanitarnych
– hydraulik
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos
712905
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
język polski
matematyka
informatyka
technika/wos
752205
Stolarz
język polski
matematyka
informatyka
technika / wos

TECHNIKUM

 j. angielski
j. niemiecki
 5 lat
314202
Technik architektury krajobrazu

przedmiot rozszerzony:
język obcy

język polski
matematyka
informatyka
język obcy
 311204
Technik budownictwa

przedmiot rozszerzony:
matematyka

 język polski
matematyka
informatyka
język obcy
422402
Technik hotelarstwa

przedmiot rozszerzony:
język obcy

język polski
matematyka
informatyka
język obcy
351203
Technik informatyk

przedmiot rozszerzony:
matematyka

język polski
matematyka
informatyka
język obcy
333107
Technik logistyk

przedmiot rozszerzony:
matematyka

język polski
matematyka
informatyka
język obcy
311219
Technik robót wykończeniowych w budownictwie

przedmiot rozszerzony:
matematyka

język polski
matematyka
informatyka
język obcy
343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych

przedmiot rozszerzony:
język obcy

język polski
matematyka
informatyka
język obcy