Zarząd rady rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący –  Jerzy Graliński
Zastępca – Daniel Grajek
Skarbnik –  Julia Rojewska