Planowane zajęcia z uczniami

          Technikum

       Klasy I -Samopoznanie

 1. Samoocena – poczucie własnej wartości
 2. Moje mocne i słabe strony
 3. Moje zainteresowania
 4. Rozpoznawania własnych umiejętności
 5. Typy osobowości, typ temperamentu – a wybór zawodu
 6. Mój system wartości

       Klasy II – Kształtowanie samego siebie

 1. Autoprezentacja (rodzaje, zasady, analiza popełnianych błędów)
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna(rodzaje komunikacji, zasady,
  ćwiczenia, analiza błędów popełnianych podczas komunikacji)
 3. Praca w zespole – definiowanie własnej roli w grupie
 4. Asertywność – uczymy się szanować własne prawa i prawa innych
 5. Radzimy sobie ze stresem (pojęcie stresu, skuteczne sposoby walki ze stresem)
 6. Dress code – w szkole i w pracy

       Klasy III – Wybór kariery zawodowej.

 1. Informacja zawodowa (źródła informacji, rodzaje zawodów, sposoby wykorzystywania)
 2. Charakterystyka zawodów – analiza informacji
 3. Analiza rynku pracy (stopa bezrobocia, rynek jawny, rynek ukryty,
  analiza ofert pracy i ofert starających się o pracę)
 4. Prawne aspekty pracy
 5. Podejmowanie decyzji (etapy: określenie potrzeb, zasobów, możliwości wyboru,
  planu działania, oceny decyzji – ćwiczenia na przykładzie).
 6. Budowanie ścieżki kariery zawodowej

       Klasy IV Aktywne poszukiwanie pracy.

 1. Informacja edukacyjna- kierunki dalszego kształcenia
 2. Ćwiczenia w analizie ofert i w tworzeniu własnej oferty.
 3. Dokumenty aplikacyjne (rodzaje, zasady tworzenia, analiza podstawowych błędów)
 4. Rozmowa z pracodawcą
 5. Sposoby poszukiwania pracy
 6. Wsparcie (instytucje, organizacje i osoby mogące udzielić wsparcia
  w zakresie informacji, poszukiwania pracy, nauki, szkoleń itp.)

 
        Branżowa Szkoła I stopnia
        Klasy I -Samopoznanie i kształtowanie samego siebie

 1. Samoocena, moje mocne i słabe strony – rozpoznawania własnych umiejętności
 2. Moje zainteresowania,
 3. Typy osobowości, typ temperamentu – a wybór zawodu
 4. Mój system wartości
 5. Autoprezentacja (rodzaje, zasady, analiza popełnianych błędów)
 6. Komunikacja werbalna i niewerbalna(rodzaje komunikacji, zasady, ćwiczenia,
  analiza błędów popełnianych podczas komunikacji)
 7. Praca w zespole – definiowanie własnej roli w grupie

          Klasy II – Wybór kariery zawodowej.

 1. Informacja zawodowa (źródła informacji, rodzaje zawodów, sposoby wykorzystywania)
 2. Charakterystyka zawodów – analiza informacji
 3. Analiza rynku pracy (stopa bezrobocia, rynek jawny, rynek ukryty,
  analiza ofert pracy i ofert starających się o pracę)
 4. Prawne aspekty pracy
 5. Rola działalności zawodowej i społecznej w zdobywaniu doświadczenia zawodowego
 6. Budowanie ścieżki kariery zawodowej

          Klasy III Aktywne poszukiwanie pracy.

 1. Informacja edukacyjna- kierunki dalszego kształcenia
 2. Ćwiczenia w analizie ofert i w tworzeniu własnej oferty.
 3. Dokumenty aplikacyjne (rodzaje, zasady tworzenia, analiza podstawowych błędów)
 4. Rozmowa z pracodawcą
 5. Sposoby poszukiwania pracy
 6. Wsparcie (instytucje, organizacje i osoby mogące udzielić wsparcia
  w zakresie informacji, poszukiwania pracy, nauki, szkoleń itp.)

DORADCA ZAWODOWY

Katarzyna Brzozowicz-Mijalska
Tomasz Woźniak
43-32-68 wewn. 137