Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Wyniki naboru uczniów na praktyki zagraniczne w Portugalii

poniedziałek Kwiecień 12, 2021

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza wyniki rekrutacji 
na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w Portugalii, które odbędą się we  wrześniu 2021 roku (6.09 – 25.09.2021 r.). 

Lista zakwalifikowanych i rezerwowych do wyjazdu do Portugalii:

Nazwisko i imiona kierunek, klasa decyzja
Boleska Amelia technik żywienia i usług gastronomicznych, 2tŻL - Ż zakwalifikowany
Budzińska Julita technik hotelarstwa, 2 TŻH - H zakwalifikowany
Czechorowska Wiktoria technik żywienia i usług gastronomicznych, 2tŻL - Ż zakwalifikowany z listy rezerwowej
Doruch Oliwia technik hotelarstwa, 2tH zakwalifikowany z listy rezerwowej
Hejman Klaudia technik hotelarstwa,  2TŻH - H zakwalifikowany
Hyża Martyna technik hotelarstwa, 2 tH zakwalifikowany
Jankowska Oliwia technik hotelarstwa, 2tH zakwalifikowany z listy rezerwowej
Kreczmer Oliwia technik hotelarstwa, 2tH zakwalifikowany
Kurlapska Julia technik hotelarstwa, 2 TŻH - H zakwalifikowany
Libertowska Natalia technik hotelarstwa,  2TŻH - H zakwalifikowany
Opszalska Oliwia technik żywienia i usług gastronomicznych, 2TŻH - Ż zakwalifikowany
Otto Sonia technik żywienia i usług gastronomicznych, 2tŻL - Ż zakwalifikowany
Pieszak Amelia technik żywienia i usług gastronomicznych, 2 tŻL -  Ż zakwalifikowany z listy rezerwowej
Szatkowska Marika technik hotelarstwa, 2tH zakwalifikowany
Walczak Paulina technik hotelarstwa,  2tH zakwalifikowany
Waszak Mateusz technik hotelarstwa, 2tH zakwalifikowany
Wojdak Alicja technik żywienia i usług gastronomicznych, 2TŻL - Ż zakwalifikowany
Czaplińska Julia technik hotelarstwa, 2TŻH  - H rezerwa 
Wapniarska Kinga technik hotelarstwa, 2tH rezerwa 

Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji znalazły się poza listą zakwalifikowanych oraz poza listą rezerwowych. 

Osoby zakwalifikowane oraz osoby z listy rezerwowej będą brały udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu, który rozpocznie się w kwietniu. Wyjazd powyższych osób będzie możliwy po zapewnieniu miejsca praktyk przez Partnera Zagranicznego.

 

------------------------------------------------------

ogłoszenie archiwalne

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza nabór
na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w Portugalii, które odbędą się we  wrześniu 2021 roku (6.09 – 25.09.2021 r.). 

Ogłoszenie skierowane jest do uczniów klas drugich technik żywienia i technik hotelarstwa.

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o zgłoszenie się z pytaniami w Librusie do koordynatora. Obowiązujące formularze (Zgoda Rodzica i Formularz rekrutacji -w załączeniu) należy dostarczyć  do  26 marca do godz. 15.00. do koordynatora projektu - Biblioteka lub w sekretariacie szkoły. Obowiązkowy test języka angielskiego odbędzie się 29. marca 2021 r. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się 29-30 marca 2021. W przypadku równej liczby punktów kandydatów możliwa będzie dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, która odbędzie się między w terminie dodatkowym (30-31 marca).

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych zostanie ogłoszona 31 marca do godz. 18.00.

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Dyrektora CWRKDiZ w KONINIE.  

Informacji udzielają:

- Maria Sobczak - koordynator
- kierownik szkolenia praktycznego, Beata Arent - koordynator organizacyjny wyjazdu

Regulamin rekrutacji

Zgoda Rodzica

Formularz rekrutacji

Skip to content