Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Zasady nauki w ZSBiKZ od 26 kwietnia 2021 r.

niedziela Kwiecień 25, 2021
Organizacja nauki od 26 kwietnia 2021

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z obowiązującym prawem, od poniedziałku, 26 kwietnia, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 748).

Źródło: MEiN

W związku z powyższym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w naszej szkole od 26.04.2021 r. będą się odbywać na zasadach wcześniej ustalonych.

Zajęcia praktyczne od 26.04 - na terenie szkoły

 

 

Życzę wszystkim zdrowia
Karol Leszczyński
Dyrektor Szkoły

Skip to content