Rekrutacja 2021/2022

Nowy harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia

 
 

termin

do godzinyzadania – czynności

od 17 maja 2021 r.

(poniedziałek)

do 21 czerwca
2021 r.
(poniedziałek)

15.00

1. Rejestracja – logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl, kandydat wypełnia podanie z systemu, drukuje i podpisuje dokumenty wraz z rodzicem – potwierdza pod podpisem, czy jest to szkoła pierwszego wyboru  (w przeciwnym przypadku dopisuje pod podpisem – szkoła II wyboru)

2. Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły w jeden z następujących sposobów:

– pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  sekretariat@zsbikz.konin.pl

– pocztą tradycyjną na adres szkoły: ZSBiKZ, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (zalecany list polecony)

– osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 11:00-15:00

ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą

a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza  do 26 lipca, pod warunkiem złożenia oryginału świadectwa),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie

e) kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają oświadczenie dotyczące miejsca odbywania zajęć praktycznych – pobierają jeden z poniższych plików i wypełniony dostarczają do szkoły do 14 lipca 2021 (wydrukowany plik można pobrać również w szkole)

– odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy – oświadczenie pracodawcy

– odbywający zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę Oświadczenie 

   

od 25 czerwca
2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

15.00

Kandydat uzupełnia dokumenty, czyli dostarcza do szkoły ZSBiKZ

– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia (jeśli szkoła podstawowa takowe wydała) 

   

od 25 czerwca
2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

 Jeśli istnieje taka potrzeba, kandydat składa nowy wniosek lub zmienia wybrane przez siebie szkoły/kierunki.
22.07.2021
(środa)
do godz. 15.00ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, do 30 lipca dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
02 sierpnia 2021do godz. 14.00ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   
Procedura uzupełniająca
 od 22 lipca w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca – od kandydatów przyjmowane są oryginały dokumentów
 

Zasady rekrutacji