Rekrutacja 2022/2023

Nowy harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia

 
 

termin

do godzinyzadania – czynności

od 16 maja 2022 r.

(poniedziałek)

do 20 czerwca
2022 r.
(poniedziałek)

15.00

1. Rejestracja – logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl, kandydat wypełnia podanie z systemu, drukuje i podpisuje dokumenty wraz z rodzicem – potwierdza pod podpisem, czy jest to szkoła pierwszego wyboru  (w przeciwnym przypadku dopisuje pod podpisem – szkoła II wyboru)

2. Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły w jeden z następujących sposobów:

– pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  sekretariat@zsbikz.konin.pl (oryginał dostarczamy wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu)

– pocztą tradycyjną na adres szkoły: ZSBiKZ, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (zalecany list polecony)

– osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 11:00-15:00

ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą

a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza  do 25 lipca, pod warunkiem złożenia oryginału świadectwa),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie

e) kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają oświadczenie dotyczące miejsca odbywania zajęć praktycznych – pobierają jeden z poniższych plików i wypełniony dostarczają do szkoły do 15 lipca 2022 (wydrukowany plik można pobrać również w szkole)

– odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy – oświadczenie pracodawcy

– odbywający zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę Oświadczenie 

   

od 24 czerwca
2022 r.

do 12 lipca 2022 r.

15.00

Kandydat uzupełnia dokumenty, czyli dostarcza do szkoły ZSBiKZ

– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia (jeśli szkoła podstawowa takowe wydała) 

   

od 24 czerwca
2022 r.

do 12 lipca 2022 r.

 Jeśli istnieje taka potrzeba, kandydat składa nowy wniosek lub zmienia wybrane przez siebie szkoły/kierunki.
20.07.2022
(środa)
do godz. 15.00ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, do 01 sierpnia dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
02 sierpnia 2022do godz. 13.00ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   
Procedura uzupełniająca
 od 20 lipca w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca – od kandydatów przyjmowane są oryginały dokumentów
 

Zasady rekrutacji