Rekrutacja 2020/2021

Nowy harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia

Terminy rekrutacji określone przez MEN – na podstawie rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. 
 

termin

do godzinyzadania – czynności

od 15.06. 2020
(poniedziałek)

do 10.07.2020
(piątek)

15.00

1. Rejestracja – logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl, kandydat wypełnia podanie z systemu, drukuje i podpisuje dokumenty wraz z rodzicem – potwierdza pod podpisem, czy jest to szkoła pierwszego wyboru  (w przeciwnym przypadku dopisuje pod podpisem – szkoła II wyboru)

2. Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły w jeden z następujących sposobów:

– pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  sekretariat@zsbizk.konin.pl

– pocztą tradycyjną na adres szkoły: ZSBiKZ, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (zalecany list polecony)

– osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 11:00-15:30 

ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą

a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza  do 14 sierpnia, pod warunkiem złożenia oryginału świadectwa),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie

e) kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają oświadczenie dotyczące miejsca odbywania zajęć praktycznych – pobierają jeden z poniższych plików i wypełniony dostarczają do szkoły do 13 lipca 2020 (wydrukowany plik można pobrać również w szkole)

– odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy – oświadczenie pracodawcy 

 

– odbywający zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę Oświadczenie –

   

od
26.06. 2020
do
10. 07. 2020

15.00

Kandydat uzupełnia dokumenty, czyli dostarcza do szkoły ZSBiKZ

– świadectwo ukończenia szkoły

   

od 31.07.2020
(piątek)

do

04. sierpnia 2020 (wtorek)

 Kandydat dostarcza oryginał dokumentu:
– zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia
12.08.2020
(środa)
do godz. 15.00ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, do 18 sierpnia dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)

19 sierpnia 2020

(środa)

do godz. 14.00ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   
Procedura uzupełniająca
 od 12 sierpnia w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca – od kandydatów przyjmowane są oryginały dokumentów

Zasady rekrutacji