Rekrutacja 2019/2020 – terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty obowiązujące przy naborze na rok szkolny 2019/2020 roku.

termin

do godziny zadania – czynności
od 13.05. (poniedziałek) do 31.05.2019 (piątek) 15.00 1. Rejestracja – logowanie kandydatów, wybór preferencji w systemie konin.edu.com.pl, kandydat drukuje wypełnione podanie z systemu 2. Kandydat składa dokumenty w siedzibie szkoły – ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów lista dokumentów a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- konin.edu.com.pl ), b) orzeczenie lekarskie ( szkoła wydaje skierowanie do lekarza do 12 lipca ), c) trzy fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie), d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie
od 14 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. 15.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół przez kandydata
od 21.06. 2019 do 25. 06. 2019 15.00 Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły ZSBiKZ – świadectwo ukończenia szkoły – zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
16.07.2019 (wtorek) 10.00 ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do ZSBiKZ KONIN (kandydat zapoznaje się z wynikami naboru i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
do 24.07.2019 (środa) 13.00 Kandydat dostarcza oryginały (o ile nie zostały złożone wcześniej) – świadectwa ukończenia szkoły – i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz karty zdrowia
25 lipca 2019 r. godz. 13.00 ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Rekrutacja uzupełniająca W Szkole prowadzona jest Rekrutacja uzupełniająca – do oddziałów, w których są wolne miejsca – przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów

Zasady rekrutacji