Rekrutacja 2020/2021 – terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
obowiązujące przy naborze na rok szkolny 2020/2021 roku.

termin

do godzinyzadania – czynności

od 11.05. 2020
(poniedziałek)

do 23.06.2020
(wtorek)

15.00

1. Rejestracja – logowanie kandydatów,  wybór preferencji w systemie  konin.edu.com.pl,  kandydat drukuje wypełnione podanie z systemu

2. Kandydat składa dokumenty w siedzibie szkoły
– ZSBiKZ w Koninie przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą

a) podpisane podanie – (wydruk z naboru elektronicznego- 
konin.edu.com.pl
),

b) orzeczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie do lekarza do 14 lipca),

c) trzy fotografie (30 x 42mm) (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

d) ewentualne orzeczenia, zaświadczenia, opinie

   

od
26.06. 2020
do
30. 06. 2020

15.00

Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły ZSBiKZ

– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty

   
13.07.2020
(poniedziałek)
10.00ZSBiKZ ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSBiKZ KONIN
(kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)
do 24.07.2020
(środa)
15.00Kandydat dostarcza oryginały
(o ile nie zostały złożone wcześniej)
– świadectwa ukończenia szkoły
– i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia
21 lipca 2020
godz. 13.00ZSBiKZ podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   
Rekrutacja uzupełniająca
 W Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
– do oddziałów, w których są wolne miejsca – przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów

Zasady rekrutacji