Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

” Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy” -konferencja w ZSBiKZ

środa kwiecień 12, 2023

Czwartego kwietnia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego odbyła się konferencja " Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy", w której udział wziął Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Andrzej Kulesa. Konferencja ta objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina oraz uczestniczył w niej wiceprezydent Konina Witold Nowak, który wraz z dyrektorem szkoły Karolem Leszczyńskim rozpoczął konferencję. Prelegentami byli przedsiębiorcy z Konina i regiony konińskiego oraz przedstawiciele instytucji takich jak Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Pracy. Celem tego spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołą oraz wskazanie aktualnej sytuacji jaka panuje na rynku pracy, pracownicy z jakich branż są najbardziej poszukiwani i potrzebni. Gościliśmy również przedstawicieli szkół podstawowych, doradców zawodowych i wychowawców, których zadaniem jest wskazanie młodemu człowiekowi dalszej ścieżki kształcenia.Było to owocne spotkanie.

Opracowała: Monika Sekura

Skip to content